Cafe Bar Restoran Takip Programı

Öncelikle belirtmek gerekir ki ‘cafe bar restoran takip programı’, Pos sistemi alırken donanım ve yazılımı birlikte üreten bir firmadan edinilirse tam uyumla çalışmaktadır. Bu durum yazılımın her cihazda çalışabilmesi, ileride sistemde yapılan değişikliklere uyum sağlayabilmesi için gereklidir. Yazılım ve donanımı birlikte sunan firmaların ürettiği ‘cafe bar restoran takip programı’ Pos otomasyonu dahilinde her daim tam performansla çalışacaktır. ‘Cafe bar restoran takip programı’ işletmelerde adisyon takibi, masa takibi ve tüm ön muhasebe işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu fonksiyonlarıyla ‘cafe bar restoran takip programı’ anlaşılır ve kolay kullanılabilir olmalıdır. Hızlı ve düzenli işlem gerçekleştirmeye olanak sağlamalıdır. Yazılımın kalitesi de burada kendisini göstermektedir. Yazılımın ve donanımın birlikte sunulmasının getirilerinden biri de tek yazılımın tüm cihazlarda çalıştırılabilmesidir. Böylece işletmede farklı birimler arasındaki etkileşim ve koordine sorunsuz sağlanmış olacaktır. Satış, stok, raporlama, servis, sipariş gibi işlemler birbirlerine bağlı, Pos cihazları tarafından ortak birleşik verilerin kullanıldığı işlemlerdir. Anlık etkileşimle birbirlerine bilgi aktaran cihazlar bu etkileşimin düzeni oranında işletmeye performans getirirler. Bu yüzden yazılımın niteliği kadar uyumluluğu da önemlidir. ‘Cafe bar restoran takip programı’ adisyon işlemlerinden maliyet hesabına, cari personel işlemlerinden stok takibine, fatura kesiminden, rezervasyona kadar birçok işlemi gerçekleştirmenize imkan sağlar. En temel işlevlerini başlıca şu şekilde sıralayabiliriz: – Adisyon takibi. – Masa takibi. – Mutfağa bilgi gönderme sistemi – Stok takibi – Cari hesap takibi – Kasa takibi – Vadelendirme ve taksitli satış işlemleri – Adisyon, irsaliye, fatura, irsaliyeli fatura ve satış fişi yazdırma işlemleri – Ürün tanımlayabilme – Stok erken uyarı sistemi – Kar-zarar hesabı – Maliyet hesabı – Barkod okuma ve yazdırma – Sms gönderme – Yerel ve uzak yedekleme sistemi